Moj životopis

RADNO ISKUSTVO


PSIHOLOGINJA / PSIHOTERAPEUTKINJA

07/2018 – sada

Savjetovalište Žarooljica, Obrt za poslovne usluge

 • individualna i partnerska psihoterapija
 • pisanje tekstova o osobnom rastu i razvoju
 • vođenje, održavanje i marketing web i Facebook stranice Žarooljica

Suradnja


PSIHOLOŠKA SAVJETNICA

10/2013 – 08/2018

Savjetovalište LGBT centra u Zagrebu, Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

 • psihološko savjetovanje LGBT klijenata
 • prikupljanje, obrada i interpretacija podataka (Excel i SPSS)
 • objava radova

PSIHOLOGINJA/PSIHOTERAPEUTKINJA/SAVJETNICA

10/2010 – 11/2017

Klinika za infektivne bolesti “dr.Fran Mihaljević”, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, Zagreb

 • timski i multidisciplinarni pristup (psiholozi, socijalni radnik, psihijatri, infektolozi, medicinske sestre, suradnja s drugim ustanovama) skrbi za oboljele od HIV/AIDS-a
 • korištenje znanja iz područja zdravstvene psihologije
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s općom populacijom
 • korištenje načela savjetodavnog rada i zdravstvene edukacije, te odgovaranje na potrebe specifičnih populacija kao što su homoseksualne i biseksualne osobe, ovisnici i seksualne radnice
 • korištenje načela savjetodavnog rada sa teško bolesnim i umirućim pacijentima te njihovim obiteljima
 • pružanje psihološke pomoći oboljelima od HIV-a i njihovim bližnjima
 • individualno savjetovanje (obavezno nakon dijagnoze te jedanput godišnje ili češće prema potrebi)
 • obiteljsko i partnersko savjetovanje (podrška partnera i/ili ostalih članova obitelji)
 • individualna psihoterapija
 • kreiranje upitnika za prikupljanje podataka
 • prikupljanje, obrada podataka u Microsoft Excelu i SPSS-u te njihova interpretacija
 • pasivno i aktivno sudjelovanje na hrvatskim i međunarodnim simpozijima
 • pisanje i objava znanstvenih radova
 • pohađanje supervizije (timska supervizija i analiza slučajeva organizirana za potrebe psihosocijalnog tima pri Referentnom centru – prof.psihologije Jasenka Pregrad i prof.dr.sc.Kristina Urbanc)

SAVJETNICA

11/2014 – 02/2015

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

 • savjetnica u istraživanju HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s populacijom intravenoznih ovisnika o drogama
 • prikupljanje podataka

ČLANICA RADNE SKUPINE ZA IZRADU SMJERNICA ZA PROGRAME SMANJENJA ŠTETA POVEZANIH S UPOTREBOM DROGA

03/2014 – 01/2015

Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga

timski i multidisciplinarni pristup (suradnja sa stručnjacima iz područja ovisnosti, nevladinim udrugama i Vladom Republike Hrvatske) u izradi smjernica


PSIHOLOŠKA SAVJETNICA/VOLONTERKA

05/2013 – 03/2018

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa, Zagreb

 • psihološko savjetovanje osoba oboljelih od hepatitisa B i hepatitisa C te njihovih obitelji
 • izrada članaka vezanih uz HIV i hepatitise za web stranicu HUHIV-a
 • obrada i interpretacija podataka

SUPERVIZORICA/VODITELJICA STUDIJSKE POSJETE

10/2012

Projekt „Povećanje univerzalnog pristupa ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini“, Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“

 • timski pristup prenošenju znanja i vještina u području HIV/AIDS-a kolegama koji rade u istom području iz Bosne i Hercegovine
 • vještine osmišljavanja i provođenja radionica za grupe 10-15 polaznika

SAVJETNICA

09/2010 – 02/2011

Voditelj projekta je Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina pod sponzorstvom Nizozemske ambasade u Zagrebu

 • savjetnica u istraživanju spolnog ponašanja te prisustva spolno prenosivih bolesti u MSM (men who have sex with men) populaciji u Zagrebu
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s MSM populacijom
 • prikupljanje podataka


EDUKACIJE


Škola govorništva

09/2019

Heureka

Škola govorništva je jedinstveni program u Hrvatskoj jer, osim osnovnog znanja iz retorike, polaznicima pruža priliku da to znanje i vrlo lako usvoje. Program traje 5 mjeseci, što onemogućuje da ono što se čuje brzo „ispari“, već se iz tjedna u tjedan svaka tema različitim vježbama utvrđuje i nadograđuje. Naglasak je na praktičnom usvajanju gradiva kroz analize i vježbe, ali i zadacima za rad kod kuće.


Edukacija iz Imago terapije odnosa

07/2018

Centar Lj. Bastaić d.o.o., Internacionalni edukator iz Imago terapije odnosa Dr Ljiljana Bastaić

IMAGO je psihoterapijski pristup usmjeren na rješavanje problema u međuljudskim odnosima. Osnovna ideja Imaga je da su naše potkrjepe i povrede, koje čine osnovu našeg karakternog sklopa  nastale u bliskom emocionalnom odnosu u djetinjstvu te da se jedino mogu rješavati u isto tako bliskom odraslom emocionalnom odnosu. Zato bliski odnosi kao ljubavni, prijateljski, mentorski ili psihoterapijski nose u sebi potencijal za izlječenje.


Blood Borne Viruses Training Programme

11/2015

Gilead Sciences Ltd., Vienna, Austria

Edukacija osmišljena kako bi pomogla edukantima u prepoznavanju i rješavanju izazova vezanih uz testiranje virusa koji se prenose krvlju i podršci oboljelih osoba koje su dio teško dostupnih populacija.


STEP-UP Training Academy

11/2014 – 10/2015

European AIDS Treatment Group

Jednogodišnji program koji polaznike educira o HIV/AIDS-u uz istovremeni naglasak na osobnom rastu i razvoju. Program edukacije podijeljen je u pet modula predavanja ali i sudjelovanja na dva međunarodna simpozija vezana uz HIV/AIDS.


Edukacija iz integrativne psihoterapije

01/2011 – 09/2015

Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju u suradnji sa European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

Četverogodišnja edukacija razvijena u suradnji sa EAIP-om. Svaka godina edukacije podijeljena je u pet modula predavanja uz istovremenu individualnu psihoterapiju, psihoterapijski rad sa vlastitim klijentima te supervizijski nadzor. Obaveze izvršene u skladu sa propisima EAIP-a certificiraju se titulom integrativnog psihoterapeuta.FORMALNO OBRAZOVANJE


Diplomski studij psihologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

10/2008 – 07/2010

Stupanj: magistrica psihologije


Preddiplomski studij psihologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

10/2005 – 09/2008

Stupanj: sveučilišna prvostupnica psihologije


Povratak na O meni

error: Sadržaj web stranice je zaštićen!
Scroll to Top