Moj životopis

RADNO ISKUSTVO


e5daa8538806e19aada21ea5768dceaaPSIHOLOGINJA / PSIHOTERAPEUTKINJA

07/2018 – sada

Savjetovalište Žarooljica, Obrt za poslovne usluge

 • individualno psihološko savjetovanje i psihoterapija
 • pisanje tekstova o osobnom rastu i razvoju iz perspektive psihologinje i psihoterapeutkinje
 • vođenje, održavanje i marketing web i Facebook stranice Žarooljica

 

Postignuća

 • kolumnistica na BlogBusteru
 • izlaganje na stručnom skupu “Partnerski odnosi očima psihoterapeuta” tijekom prosinca 2017. u Zagrebu
 • mišljenje stručnjaka za Cosmopolitan
 • suradnja sa Zdravom kravom i tiskovinom 24 sata

PSIHOLOŠKA SAVJETNICA

10/2013 – sada

Savjetovalište LGBT centra u Zagrebu, Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

 • psihološko savjetovanje LGBT klijenata
 • prikupljanje, obrada i interpretacija podataka (Excel i SPSS)
 • objava radova

Postignuća

Urukalo, A. i Kavić, M. (2014). Prediktori internalizirane seksualne stigma kod hrvatskih LGB adolescenata. Centar za prava seksualnih i rodnih manjina – Iskorak.

Kavić, M. i Urukalo, A. (2012). Iskorak u Hrvatskoj. Odrednica jednog od najbitnijih događaja u životu LGBT osoba. Centar za prava seksualnih i rodnih manjina – Iskorak.


PSIHOLOGINJA/PSIHOTERAPEUTKINJA/SAVJETNICA

10/2010 – 11/2017

Klinika za infektivne bolesti “dr.Fran Mihaljević”, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, Zagreb

 • timski i multidisciplinarni pristup (psiholozi, socijalni radnik, psihijatri, infektolozi, medicinske sestre, suradnja s drugim ustanovama) skrbi za oboljele od HIV/AIDS-a
 • korištenje znanja iz područja zdravstvene psihologije
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s općom populacijom
 • korištenje načela savjetodavnog rada i zdravstvene edukacije, te odgovaranje na potrebe specifičnih populacija kao što su homoseksualne i biseksualne osobe, ovisnici i seksualne radnice
 • korištenje načela savjetodavnog rada sa teško bolesnim i umirućim pacijentima te njihovim obiteljima
 • pružanje psihološke pomoći oboljelima od HIV-a i njihovim bližnjima
 • individualno savjetovanje (obavezno nakon dijagnoze te jedanput godišnje ili češće prema potrebi)
 • obiteljsko i partnersko savjetovanje (podrška partnera i/ili ostalih članova obitelji)
 • individualna psihoterapija
 • kreiranje upitnika za prikupljanje podataka
 • prikupljanje, obrada podataka u Microsoft Excelu i SPSS-u te njihova interpretacija
 • pasivno i aktivno sudjelovanje na hrvatskim i međunarodnim simpozijima
 • pisanje i objava znanstvenih radova
 • pohađanje supervizije (timska supervizija i analiza slučajeva organizirana za potrebe psihosocijalnog tima pri Referentnom centru – prof.psihologije Jasenka Pregrad i prof.dr.sc.Kristina Urbanc)

Postignuća

Radovi

Berzati, M. (2017). Prijenos hepatitisa C. Godišnje izvješće 2017. za zdravstvene djelatnike. HUHIV.

Berzati, M. (2017). Mogućnosti prijenosa HIV-a u trudnoći. Godišnje izvješće 2017. za zdravstvene djelatnike. HUHIV.

Kavić, M. (2014). Testiranje na HIV u Klinici za infektivne bolesti „dr.Fran Mihaljević“. Godišnje izvješće 2013. za zdravstvene djelatnike. HUHIV.

Kavić, M. (2014). Zdravstvena psihologija. 3. stručni skup „Psihologija u praksi“, Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Feniks.

Matković Puljić, V., Kosanović Ličina, M.L., Kavić, M. i Nemeth Blažić, T. (2014). Repeat HIV testing at voluntary testing and counseling centers in Croatia: successful HIV prevention or failure to modify risk behaviors? PLOS ONE.

Kavić, M. (2013). Tko se testira na HIV u Klinici za infektivne bolesti? Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb: Klinika za infektivne bolesti „dr.Fran Mihaljević“.

Zekan, Š. i Kavić, M. (2013). Testiranje na HIV i SPB u Hrvatskoj i svijetu: gdje, kada i kako? Simpozij o Liječenju spolno prenosivih bolesti u ordinaciji obiteljske medicine. Zagreb: Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti Hrvatskog liječničkog zbora i Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina.

Konferencije

 • 04/2014 stručni skup „Psihologija u praksi“, Zagreb
 • 11/2013 Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb
 • 11/2013 Simpozij o Liječenju spolno prenosivih bolesti u ordinaciji obiteljske medicine, Zagreb
 • 10/2013  Konferencija o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj, Zadar

636d612659463b162ce20d8b702a30ceSAVJETNICA

11/2014 – 02/2015

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

 • savjetnica u istraživanju HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Hrvatskoj
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s populacijom intravenoznih ovisnika o drogama
 • prikupljanje podataka

Postignuća

 • iskustvo rada sa teško dostupnom populacijom intravenoznih korisnika o drogama
 • uspješno povezivanje na HCV reaktivnih pacijenata sa sustavom zdravstvene skrbi

ČLANICA RADNE SKUPINE ZA IZRADU SMJERNICA ZA PROGRAME SMANJENJA ŠTETA POVEZANIH S UPOTREBOM DROGA

03/2014 – 01/2015

Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga

timski i multidisciplinarni pristup (suradnja sa stručnjacima iz područja ovisnosti, nevladinim udrugama i Vladom Republike Hrvatske) u izradi smjernica


PSIHOLOŠKA SAVJETNICA/VOLONTERKA

05/2013 – 03/2018

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa, Zagreb

 • psihološko savjetovanje osoba oboljelih od hepatitisa B i hepatitisa C te njihovih obitelji
 • izrada članaka vezanih uz HIV i hepatitise za web stranicu HUHIV-a
 • obrada i interpretacija podataka
 • objava podataka
 • prezentacija podataka na simpozijima

Postignuća

Radovi

Alajbeg, I., Nemeth Blažić, T., Roksandić – Vidlička, S., Dupanović, B., Marjanović, A., Erceg, M., Jakić, Z., Berzati, M., Gjerdovska, R., Blagoeski, K., Husković, A. i Beganović, T. (2018). Starenje s HIV-om. Pristup sveobuhvatnoj skrbi. HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

Berzati, M. (2015). Istraživanje CheckPoint Zagreb – uvid u seksualna i rizična ponašanja u zajednici. Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb: Klinika za infektivne bolesti „dr.Fran Mihaljević“

Berzati, M., Begovac, J., Ergovac, M. i Beganović, T. (2015). Check Point Zagreb studija. Uvid u seksualna i rizična ponašanja u zajednici. HUHIV. Zagreb.

Kavić, M. (2015). Karakteristike korisnika usluga CheckPointa. Godišnje izvješće 2014. za zdravstvene djelatnike. HUHIV.

Kavić, M. (2015). Karakteristike HIV reaktivnih korisnika CheckPointa. Godišnje izvješće 2014. za zdravstvene djelatnike. HUHIV.

Zovko, S. i Kavić, M. (2014). Check Point Zagreb, rezultati testiranja u društvenoj zajednici. Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb: Klinika za infektivne bolesti „dr.Fran Mihaljević“

Konferencije

 • 11/2015 Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb
 • 12/2014  Simpozij u povodu dana AIDS-a, Zagreb

SUPERVIZORICA/VODITELJICA STUDIJSKE POSJETE

10/2012

Projekt „Povećanje univerzalnog pristupa ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini“, Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“

 • timski pristup prenošenju znanja i vještina u području HIV/AIDS-a kolegama koji rade u istom području iz Bosne i Hercegovine
 • vještine osmišljavanja i provođenja radionica za grupe 10-15 polaznika

Postignuća

suradnja sa regionalnim stručnjacima u području HIV/AIDS-a


SAVJETNICA

09/2010 – 02/2011

Voditelj projekta je Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina pod sponzorstvom Nizozemske ambasade u Zagrebu

 • savjetnica u istraživanju spolnog ponašanja te prisustva spolno prenosivih bolesti u MSM (men who have sex with men) populaciji u Zagrebu
 • korištenje načela savjetodavnoga rada s MSM populacijom
 • prikupljanje podataka

Postignuća

 • iskustvo psihološkog savjetovanja i zdravstvene edukacije teško dostupne MSM populacije

uspješno povezivanje na HIV rekativnih MSM muškaraca sa sustavom zdravstvene skrbiEDUKACIJE


Edukacija iz Imago terapije odnosa

07/2018 – 

Centar Lj. Bastaić d.o.o., Internacionalni edukator iz Imago terapije odnosa Dr Ljiljana Bastaić

IMAGO je psihoterapijski pristup usmjeren na rješavanje problema u međuljudskim odnosima. Osnovna ideja Imaga je da su naše potkrjepe i povrede, koje čine osnovu našeg karakternog sklopa  nastale u bliskom emocionalnom odnosu u djetinjstvu te da se jedino mogu rješavati u isto tako bliskom odraslom emocionalnom odnosu. Zato bliski odnosi kao ljubavni, prijateljski, mentorski ili psihoterapijski nose u sebi potencijal za izlječenje.


Blood Borne Viruses Training Programme

11/2015

Gilead Sciences Ltd., Vienna, Austria

Edukacija osmišljena kako bi pomogla edukantima u prepoznavanju i rješavanju izazova vezanih uz testiranje virusa koji se prenose krvlju i podršci oboljelih osoba koje su dio teško dostupnih populacija.


STEP-UP Training Academy

11/2014 – 10/2015

European AIDS Treatment Group

Jednogodišnji program koji polaznike educira o HIV/AIDS-u uz istovremeni naglasak na osobnom rastu i razvoju. Program edukacije podijeljen je u pet modula predavanja ali i sudjelovanja na dva međunarodna simpozija vezana uz HIV/AIDS.

Postignuća

Konferencije

 • 10/2015 15th European AIDS Conference, Barcelona, Spain

11/2014  HIV Drug Therapy Congress, Glasgow, United Kingdom


a02afc8b1f3f96442d953604b6c2d973Edukacija iz integrativne psihoterapije

01/2011 – 09/2015

Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju u suradnji sa European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

Četverogodišnja edukacija razvijena u suradnji sa EAIP-om. Svaka godina edukacije podijeljena je u pet modula predavanja uz istovremenu individualnu psihoterapiju, psihoterapijski rad sa vlastitim klijentima te supervizijski nadzor. Obaveze izvršene u skladu sa propisima EAIP-a certificiraju se titulom integrativnog psihoterapeuta.OBRAZOVANJE


6dbb7f56a85f4ec8d56f5aa81d2fe5a0Diplomski studij psihologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

10/2008 – 07/2010

Tema: Odnos iskustva zlostavljanja u djetinjstvu sa usamljenošću i kvalitetom prijateljstva

Stupanj: magistrica psihologije

Postignuća

Volontersko iskustvo

 • Ženska soba – Centar za seksualna prava

Konferencije

 • 11/2009 godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Split
 • 06/2009  II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije, Opatija

Preddiplomski studij psihologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

10/2005 – 09/2008

Stupanj: sveučilišna prvostupnica psihologije

Postignuća

Radovi

Rašić, H., Kavić, M., Dejanović, D., Zaluški, K. (2008). Mišljenje studenata – spolni odgoj. XVI. Dani psihologije, Zadar: Odsjek psihologije, Sveučilište u Zadru.

Konferencije

06/2008  XVI. Dani psihologije, Zadar


Povratak na O meni