„Ako mogu ja, možeš i ti!“ ili možda ipak ne?

Frazu „Ako mogu ja, možeš i ti!“ najčešće koristimo u kontekstu motiviranja druge osobe ili drugih ljudi na način da osoba koja izgovara tu frazu u određenoj mjeri umanjuje vrijednost vlastitog postignuća govoreći da ako 'to nešto' ona kao 'takva obična svakodnevna osoba' može postići, sigurno to može i druga osoba. Na najopćenitijoj razini fraza …

error: Sadržaj web stranice je zaštićen!