Što znači više voljeti sebe?

Mislim da je koncept ljubavi prema sebi vrlo kompleksan i da nije moguće u jednoj rečenici pobrojati sve ono što bismo mogli činiti kako bismo više voljeli sebe. Sigurno da u to spada zadovoljenje osnovnih potreba; dobro spavati, redovito jesti i piti dovoljnu količinu vode, ali definitivno spadaju i mnogo apstraktnije stvari koje variraju od […]

Što znači više voljeti sebe? Pročitaj više »