Individualna terapija

licem u lice ili putem videopoziva

trajanje je 60 minuta

cijena je 350 kuna po satu

*za studente i psihoterapijske ili savjetodavne edukante cijena je 250 kuna po satu

**ne radim e-mail savjetovanja, savjetovanja putem SMS-a i drugih aplikacija za dopisivanje kao ni terapiju putem telefona

Partnerska terapija

isključivo licem u lice pri čemu osobe koje su kod mene u partnerskoj terapiji ne mogu neovisno o partneru dolaziti kod mene na individualnu terapiju te ne radim partnersku terapiju s osobama koje su kod mene dolazile u individualnu terapiju

trajanje je 90 minuta

cijena je 700 kuna za termin

Terapijski dogovor

Kako bih što kvalitetnije radila svoj posao, tijekom dana radim s ograničenim brojem klijenata. Drugim riječima, ograničen je broj termina koje mogu ponuditi tijekom svog radnog vremena.

Rezervacijom termina postajete financijski odgovorni za taj termin što znači da ga je osim u ekstremnim i nepredviđenim situacijama potrebno otkazati barem 48 sati ranije kako bih ga mogla ponuditi drugim klijentima. Ukoliko nema obavijesti ili tu obavijest dobijem prekasno naplaćujem rezervirani termin kao da je održan.

Nisam u mogućnosti primati klijente koji nisu rezervirali svoj termin.